Ticker Timing - Contractor License              4/28/2017 - 8:28 PM
             Trailblazer Invite - 4/28/2017             
             Gardner-Edgerton High School              
 
Event 4 Boys High Jump
=================================================================================
 Meet Record: $ 6-10 2001    Sims, Paola                  
  Name          Year School         Finals      Points
=================================================================================
Finals                                      
 1    Zion Piper     12 Truman         6-04.00   1.93m 10  
   5-04 5-06 5-08 5-10 6-00 6-02 6-04 6-06                   
   PPP PPP PPP  O  XO  XO  O XXX                   
 2    Dayton Williams   9 Gardner        6-00.00   1.82m  6.33
   5-04 5-06 5-08 5-10 6-00 6-02                        
    O  O  O  O  XO XXX                        
 2    Cameron Mitchell-J 11 Olathe East      6-00.00   1.82m  6.33
   5-04 5-06 5-08 5-10 6-00 6-02                        
   PPP PPP  O  O  XO XXX                        
 2    Garrett Weers    10 Paola         6-00.00   1.82m  6.33
   5-04 5-06 5-08 5-10 6-00 6-02                        
   PPP PPP  O  O  XO XXX                        
 5    Mason Lumley    11 Gardner        5-10.00   1.77m  4  
   5-04 5-06 5-08 5-10 6-00                          
    O  O  O  O XXX                          
 6    Hezekiah Newman   9 Olathe East      5-10.00   1.77m  3  
   5-04 5-06 5-08 5-10 6-00                          
   PPP  O  O  XO XXX                          
 7    Mike Fruth      9 Olathe NW       5-10.00   1.77m  1  
   5-04 5-06 5-08 5-10 6-00                          
    O  O  O XXO XXX                          
 7    TyJuan Lewis    11 Olathe East      5-10.00   1.77m  1  
   5-04 5-06 5-08 5-10 6-00                          
   PPP  O  O XXO XXX                          
 7    Harry Ahrenholtz  10 Mill Valley      5-10.00   1.77m  1  
   5-04 5-06 5-08 5-10 6-00                          
    O  O  O XXO XXX                          
 10    Jake Wilson     12 Blue Valley SW     5-08.00   1.72m    
   5-04 5-06 5-08 5-10                             
   PPP  O  O XXX                             
 11    Teven McKelvey    9 Gardner        5-08.00   1.72m    
   5-04 5-06 5-08 5-10                             
    O  O  XO XXX                             
 12    Lamont Hill     9 Paola         5-06.00   1.67m    
   5-04 5-06 5-08                               
    O  O XXX                               
 13    Mario Hanson    10 Olathe NW       5-06.00   1.67m    
   5-04 5-06 5-08                               
    XO  XO XXX                               
 14    Ryan Wokutch     9 Paola         5-04.00   1.62m    
   5-04 5-06                                  
    XO XXX                                  
=================================================================================
             Men - Team Rankings - 18 Events Scored         
=================================================================================
  1) Gardner          182.33   2) Olathe East        131.33 
  3) Paola           128.33   4) Blue Valley SW       75  
  5) Truman           72    6) Mill Valley        51  
  7) Olathe NW          49